Przycinanie drzew i krzewów

Przycinanie drzew i krzewów

Dlaczego chcieliśmy poruszyć temat cięcia drzew i krzewów właśnie teraz? Ponieważ pierwsze z nich wykonuje się już na przedwiośniu zanim ruszy wegetacja. Powiemy Wam w jaki sposób to robić prawidłowo, wspomnimy o technikach cięcia, porach w których należy to robić oraz jakich narzędzi powinniśmy użyć.

Czy cięcie drzew i krzewów jest konieczne?

Cięcie krzewów ozdobnych jest jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w ogrodzie. Wykonywanie cięć ma na celu poprawę zdrowotności rośliny, podkreślenie jej naturalnego pokroju oraz wydobycie jak największych efektów dekoracyjnych, pod warunkiem że wykonamy je dobrze. Poprzez systematyczne usuwanie niektórych zbędnych pędów można np. stymulować wzrost innych części, poprawić kondycję krzewów lub ograniczyć ich rozmiary. Można także skłonić roślinę do obfitszego kwitnienia i owocowania. W przypadku krzewów o ozdobnych pędach, warto je regularnie przycinać gdyż młode pędy intensywniej się wybarwiają. Trzeba jednak pamiętać że cięcie zakłóca naturalne procesy życiowe rośliny i nie każdy krzew zareaguje na ten zabieg korzystnymi zmianami, jakich oczekujemy. Są gatunki, które rosną wolno, mają luźny pokrój korony i nie wymagają systematycznego formowania. Są też takie które bardzo źle znoszą przycinanie i gorzej się goją.

Rodzaje cięcia

Cięcie zaraz po posadzeniu
Warunkuje dobre przyjęcie rośliny oraz jest to pierwszy krok do formowania korony. Zabieg ten jest szczególnie ważny dla krzewów liściastych kiedy wykopywane ze szkółki, mają uszkodzone korzenie włośnikowe zaopatrujące je w wodę i sole mineralne. Dzięki zmniejszeniu wielkości korony zaraz po posadzeniu przywraca zachwianą równowagę po między częścią naziemną a korzeniami.

Cięcie formujące koronę
Cięcie formujące koronę jest zwykle prowadzone przez 2,3 lata po jej posadzeniu, jest zwykle intensywne i wykonuje się je w okresie spoczynku zimowego. Należy usuwać jeden z dwóch pędów rosnących równolegle ze sobą gdyż konkurują one energetycznie ze sobą.
Cięcie pielęgnacyjne w następnych latach.
Cięcia pielęgnacyjne w następnych latach wykonuje się tak aby nie zakłócić charakterystycznego dla danej rośliny sposobu wzrostu. Celem przycinania dla krzewów kwitnących jest pozbycie starych pędów i pobudzenie do wzrostu nowych na których powstaną świeże pąki. Nowe pędy można przycinać dopiero po kwitnieniu.

Cięcia prześwietlające koronę
Takie cięcia wykonuje się co kilka lat na starszych, nadmiernie zagęszczonych krzewach w celu doświetlenia pędów wewnątrz korony. Przy zaniedbanych starych krzewach gdzie istnieje potrzeba usunięcia zbyt wielu pędów na raz, lepiej rozłożyć takie cięcie na kilka lat.

Cięcie stymulujące kwitnienie
Regularne przycinanie starszych pędów, pobudza roślinę do puszczania nowych pędów a tym samym do zawiązywania nowych pąków kwietnych.

Cięcie odmładzające
Cięcie odmładzające zwane ogławianiem jest najdrastyczniejszym z cięć i stosuje się je tylko wtedy gdy nasza roślina straciła walory ozdobne, zestarzała się lub zdziczała. Polega na przycięciu całej korony na wysokości 30-50 cm. Dzięki temu pobudzamy roślinę do puszczania nowych pędów i odtworzenia korony. Taki zabieg stosujemy kiedy chcemy dać szanse naszej roślinie się odmłodzić. Ogławianiem nazywamy też przycinanie wierzchołków pędów wraz z przekwitłymi kwiatostanami w celu przedłużenia kwitnienia.

Cięcia sanitarne
Ten zabieg wykonujemy pod koniec zimy przed rozpoczęciem wegetacji. Polega on na usunięciu wszelkich chorych i martwych bądź uszkodzonych mechanicznie gałęzi. Również ze środka rośliny należy usunąć zasychające z braku światła gałęzie.
Oprócz standardowych cięć wykonywanych w ciągu roku warto na bieżąco usuwać odrosty korzeniowe jeżeli takie występują gdyż psują one pokrój rośliny. Przy krzewach szczepionych trzeba też pamiętać aby usuwać wszelkie odrosty wyrastające poniżej miejsca sczepienia, psują walory estetyczne.